Siłownia Malaga GYM
ul. Hubalczyków 8
76-200 Słupsk

Nasza Siłownia to najlepsze miejsce do rozpoczęcia treningu. Nasi trenerzy to ludzie o niepodważalnych kwalifikacjach, którzy pomogą i doradzą każdemu, kto zaczyna swoją przygodę z treningiem. Chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania z zakresu aktywności ruchowej, diety i suplementacji. Dzięki nim będziesz wiedział, jak ćwiczyć oraz pozostaniesz na długo zmotywowany do osiągania coraz lepszych wyników. Nasze zajęcia są nielimitowane w czasie, co pozwoli Ci przeznaczyć na trening dokładnie tyle czasu ile masz i potrzebujesz. Nie ograniczaj się!

Na naszej sali znajdziesz niezbędne, profesjonalne wyposażenie. Oferujemy Ci ok. 40 stanowisk umożliwiających ćwiczenie wszystkich grup mięśniowych. Tak, więc możesz trenować w sposób różnorodny zawsze w tym samym miejscu – na naszej Siłowni!

Maszyny z ciężarem izolowanym na poszczególne partie mięśni:

 • biceps,
 • brzuch,
 • triceps,
 • butterfly,
 • klatka piersiowa,
 • barki,
 • modlitewnik,
 • wiosłowanie (braki, klatka)
 • prostowanie grzbietu,
 • dwugłowy i czworogłowy ud,
 • platforma do treningu nóg,
 • łydki,
 • suwnica do braków,
 • przyciąganie w siadzie,
 • oraz brama 3 stanowiskowa z wyciągiem górnym i dolnym plus wyciąg na plecy.

Wolne ciężary:

 • hantle: od 1 kg do 72 kg,
 • sztangi proste, łamane,
 • stojaki pod sztangi: proste, skośne, regulowane, w siadzie,
 • ławki regulowane, proste, rzymskie, do brzuszków,
 • modlitewnik,
 • stojak to przysiadów z zabezpieczeniem,
 • maszyna Smitha,
 • i do tego wszystkiego prawie tona obciążenia:)

Sprzęt Aerobowy:

 • bieżnie,
 • orbitreki,
 • rowerki.


Dodatkowo oferujemy w pełni bezpieczne i sprawdzone odżywki oraz profesjonalne akcesoria niezbędne do treningu.
Dzięki możliwości pracy z trenerem, wielości urządzeń, możliwości zakupu niezbędnych suplementów w naszej Siłowni oszczędzasz czas, który możesz spożytkować na lepszy, skuteczniejszy trening.
Przyjdź do nas i zostań na dłużej!

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

 1. Siłownia czynna jest codziennie: poniedziałek-piątek w godz. 8.00 – 22.00 (ostatnie wejścia do godz. 21.00),  sobota 8.00 – 16.00 (ostatnie wejścia do 15.00).Dopuszcza się zmianę godzin i dni otwarcia siłowni za zgodą właściciela siłowni.
 2. Dopuszcza się zmianę godzin i dni otwarcia siłowni za zgodą właściciela siłowni.
 3. Korzystanie z siłowni jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem i pod nadzorem instruktora.
 4. Podstawą do korzystania z siłowni jest zakup biletu jednorazowego wstępu lub karnetu.
 5. Zabrania się wstępu na siłownię osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 6. Zabrania się wnoszenia na teren siłowni używek, środków wspomagających, szklanych butelek, jedzenia.
 7. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność.
 8. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się  z lekarzem.
 9. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.
 10. Wejście na siłownię możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym  oraz  czystym zmienionym obuwiu sportowym.
 11. Obowiązkowo należy korzystać z ręcznika podczas ćwiczeń.
 12. Obsługa siłowni ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom bez odpowiedniego stroju  sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia i ręcznika.
 13. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna  (na prośbę obsługi klient ma obowiązek okazać dokument potwierdzający tożsamość).
 14. Na siłowni obowiązuje zakaz wstępu dzieciom poniżej 14 roku życia.
 15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 16. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się  po zapoznaniu się z instrukcją urządzenia.
 17. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub instruktora.
 18. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują  zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.
 19. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.
 20. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami instruktora w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.
 21. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia -wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać instruktorowi.
 22. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 23. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 24. Nie wskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
 25. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko w sposób zalecony przez instruktora.
 26. Szkolne grupy zorganizowane mogą korzystać z siłowni pod opieką nauczyciela z odpowiednimi uprawnieniami, instruktora lub trenera po wcześniejszej rezerwacji.
 27. Do prowadzenia treningu na siłowni uprawnieni są wyłącznie instruktorzy zatrudnieni przez Malaga GYM. Zakazuje się prowadzenia treningów personalnych przez osoby niezatrudnione.
 28. Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa, nawet jeżeli korzystanie z siłowni zostało przez te osoby opłacone i niewykorzystane.
 29. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni.
 30. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun grupy lub rodzice.
 31. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
 32. Wszystkie skargi i wnioski należy składać do Właściciela Malaga GYM.
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz